Kursus i biavl

Kurset forløber over april - maj måned hvert år, så man kan være klar til selv at starte som biavler, når foråret kommer.
Kurset henvender til alle nye, og nyere, biavlere.

Pris og tilmelding

Prisen for kurset er 500 kr., inklusiv 1 års medlemskab af Skanderborg og Omegns Biavlerforening, da medlemskab af lokalforeningen er en forudsætning for at deltage i kurset.
Kontakt Rasmus Grotkjær, mobil: 6155 3348 / mail: rasmus.g@hotmail.dk, hvis du vil tilmelde dig eller har nogle spørgsmål.
 
Al undervisning foregår i Skolebigården (praktik) og i Klubhuset vi deler med Fjerkræklubben (teori), Hønsebakken 10, 8660 Skanderborg.
 
Kursus i biavl i Skanderborg

Begynderkursus i biavl, Skanderborg og Omegns Biavlerforening.

Vi starter hver gang kl. 19 ude i Bigården, og fortsætter derefter med teori i klubhuset. Vi slutter et sted mellem kl. 21.45 og 22 - og drikker selvfølgelig også en kop kaffe undervejs.

Kursusplan:

1. lektion.
1. Biavlerens værktøj og udstyr.
2. Stadetyper. – trugstade og opstablingsstade
3. Rammemål og tavletyper: Jomfru-, kunst-, pollentavle mv.
4. Isætning af voks i tavler.
5. Indretning og placering af bigård.
6. Hvordan starter man som biavler? (anskaffe bier og grej)

2. lektion.
1. Introduktion til kurset. Praktiske forhold, kursusplan
2. Information om lokalforening og om Danmarks Biavlerforening
3. Introduktion til bien. Dens historie, anatomi og betydning.
4. Livscyklus for dronning, drone og arbejderbi
5. Bigården i løbet af foråret og sommeren

3. lektion
1. Lovgivning.
2. Biinspektør og kyndig biavler.
3. Central bigårdsregister. Syn ved flytning af stader.
4. Bisygdomme og -parasitter.
5. Varroabehandling
6. Dronningeavl
7. Bistik

4. lektion
1. Udligning af bifamilier
2. Dannelse af nye bifamilier
3. Bisværme. Forebyggelse og håndtering
4. Etablering af vinterleje
5. Bigården i løbet af efterår og vinter

5. lektion.
1. Biplanter og fødegrundlag
2. Biernes produkter
3. Honninghøst. Fra stade til glas.
4. Honningbehandling. Slyngning. Presning. Røring. Tapning.
5. Hygiejne ved honninghåndtering